Kenshin Festival 2013-73 Kenshin Festival 2013-74 Kenshin Festival 2013-75 Kenshin Festival 2013-76 Kenshin Festival 2013-77 Kenshin Festival 2013-78 Kenshin Festival 2013-79 Kenshin Festival 2013-80 Kenshin Festival 2013-81 Kenshin Festival 2013-82 Kenshin Festival 2013-83 Kenshin Festival 2013-84 Kenshin Festival 2013-85 Kenshin Festival 2013-86 Kenshin Festival 2013-87 Kenshin Festival 2013-88Kenshin Festival 2013-01 Kenshin Festival 2013-02 Kenshin Festival 2013-03 Kenshin Festival 2013-04 Kenshin Festival 2013-05 Kenshin Festival 2013-06 Kenshin Festival 2013-07 Kenshin Festival 2013-08 Kenshin Festival 2013-09 Kenshin Festival 2013-11 Kenshin Festival 2013-12 Kenshin Festival 2013-13 Kenshin Festival 2013-15 Kenshin Festival 2013-16 Kenshin Festival 2013-17 Kenshin Festival 2013-18 Kenshin Festival 2013-20 Kenshin Festival 2013-21 Kenshin Festival 2013-22 Kenshin Festival 2013-23 Kenshin Festival 2013-24 Kenshin Festival 2013-25 Kenshin Festival 2013-26 Kenshin Festival 2013-27 Kenshin Festival 2013-28 Kenshin Festival 2013-29 Kenshin Festival 2013-30 Kenshin Festival 2013-31 Kenshin Festival 2013-32 Kenshin Festival 2013-33 Kenshin Festival 2013-34 Kenshin Festival 2013-35 Kenshin Festival 2013-36 Kenshin Festival 2013-37

Kenshin Festival 2013-89 Kenshin Festival 2013-90 Kenshin Festival 2013-91 Kenshin Festival 2013-92 Kenshin Festival 2013-93 Kenshin Festival 2013-94 Kenshin Festival 2013-95 Kenshin Festival 2013-96 Kenshin Festival 2013-97 Kenshin Festival 2013-98 Kenshin Festival 2013-99 Kenshin Festival 2013-100 Kenshin Festival 2013-101 Kenshin Festival 2013-102 Kenshin Festival 2013-103 Kenshin Festival 2013-104 Kenshin Festival 2013-105 Kenshin Festival 2013-106

 

Ecco le foto del Kenshin Festival 2013, esibizione di GACKT.

Thanks to:

@yoichi_195 @shou_neko @ikebouzu @0527fool @Cha10969 @anju_t @twinmarrs @shiojake_911 @ohgacktyoudidnt @bcbc72 @sora40 @itsuya21 @metal_mink

@tefumelo @haru_1o9 @p_prelude @yxxx_1203 @Yuppi0826 @naominstar @taku_ok_rock @kaguya_625 @sige_329 @orangista18 @SHIMOMURA @DD_flanker @EF641052 @000MATSU000

@erika0912 @konekoneko07 @you_nakao @yossy_detteiu @joly070401 @eturuukai @m2_f27 @kaori_to_Gsama @cains_feel @sky00703 @sannzaki27 @___mxxl

@asaborjj @kaco_319 @mako11141 @miyage0709 @ri_1225 @Gackdo585 @kiraboshi33 @rilatama0307 @tiko1002 @airia_an @Yvoda @koba_piro @hotarumanu @mireniamuzegus @chaki323 on Twitter

 

Kenshin Festival2013-40 Kenshin Festival2013-39 Kenshin Festival2013-38

Credits: BARKS.JP

Kenshin Festival 2013-44 Kenshin Festival 2013-43 Kenshin Festival 2013-42 Kenshin Festival 2013-41 Kenshin Festival 2013-52 Kenshin Festival 2013-51 Kenshin Festival 2013-50 Kenshin Festival 2013-49 Kenshin Festival 2013-48 Kenshin Festival 2013-47 Kenshin Festival 2013-46 Kenshin Festival 2013-45 Kenshin Festival 2013-53 Kenshin Festival 2013-54 Kenshin Festival 2013-55 Kenshin Festival 2013-56 Kenshin Festival 2013-57

Credits: Kisatsu su Instagram

Kenshin Festival 2013-58 Kenshin Festival 2013-59 Kenshin Festival 2013-60 Kenshin Festival 2013-61 Kenshin Festival 2013-62 Kenshin Festival 2013-63

 

Kenshin Festival 2013-64 Kenshin Festival 2013-65 Kenshin Festival 2013-66 Kenshin Festival 2013-67 Kenshin Festival 2013-68

 

Kenshin Festival 2013-68 Kenshin Festival 2013-69 Kenshin Festival 2013-70 Kenshin Festival 2013-71 Kenshin Festival 2013-72

 

BShS7XGCQAAkftc.jpg-large